Πλήρης ιχνηλασιμότητα

Η ανάγκη

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όλες οι εταιρίες που εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας. Επίσης, αρκετές φορές χρειάζεται να γνωρίζετε πού βρίσκεται το απόθεμά σας και σε ποια μορφή.

Η λύση

Με το Odysseus ERP και τα υποσυστήματά του που εγκαθίστανται σε σταθμούς ζύγισης γίνεται ενσωμάτωση όλων των περιφερειακών (ζυγαριές, σαρωτές, αναγνώστες RFID, συστήματα μεταφοράς, συστήματα λογιστικής) και επιτυγχάνεται η πλήρης ιχνηλάτιση του τελικού προϊόντος σας καθώς συλλέγονται, καταγράφονται και αποθηκεύονται όλα τα ιδιαίτερα στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητα του προϊόντος και αποδεικνύουν την προέλευσή του

Χρόνια εμπειρίας

Ώρες ανάπτυξης

Κωδικοί σκευασμάτων

%

Πλήρης ιχνηλασιμότητα

Πλήρης διαχείριση παρτίδων από την εισαγωγή μέχρι την παραγωγή & παράδοση προϊόντων & εμπορευμάτων

Z

Συμμόρφωση με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νόμους

Αξιοποίηση πληροφοριών για την ετικετοποίηση των προϊόντων

Ανά πάσα στιγμή γνωρίζουμε που βρίσκεται το απόθεμα μας και σε ποια μορφή

Σε περίπτωση απόσυρσης προϊόντων, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όχι μόνο για την αποσυρόμενη παρτίδα αλλά και για κάθε τεμάχιο της παρτίδας ξεχωριστά

Εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας και επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία μας

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε συνάντηση ώστε να συζητήσουμε μαζί για την οργάνωση της επιχείρησής σας